Wie zijn wij

Zonta aan de Leede is onderdeel van een wereldwijde organisatie van werkzame vrouwen in bedrijf, beroep of organisaties, Zonta International. In 90 landen zijn per stad of regio de leden verenigd in clubs om samen te werken aan de verbetering van de positie en rechten van vrouwen over de hele wereld. In Nederland zijn 20 clubs actief verspreid over het land. Klik op deze link voor meer informatie over de betreffende club.

Waarom Zonta?
Wij geloven in het verbeteren van de wereld door vrouwen sterker te maken. We vinden het leuk om dit te doen in een ondersteunende gemeenschap van gelijkgestemde professionals uit verschillende landen en culturen.

Onze Missie is: 

  • Pleiten voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes in alle aspecten van het leven.
  • Een einde maken aan gender gerelateerd geweld. We vergroten het bewustzijn van de wereldwijde pandemie van vrouwenrechten schendingen en verenigen ons om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden.
  • Een einde maken aan kind huwelijken. We werken samen met partners om kinderhuwelijken te voorkomen in enkele van de landen met de hoogste prevalentie.
  • Toegang tot onderwijs uitbreiden. We ondersteunen het onderwijs aan vrouwen via onze eigen beurzen, prijzen en via onze internationale projecten, met onderwijs voor vrouwen en meisjes als sleutelstrategie.

Zonta aan de Leede realiseert haar missie door eigen of internationale Zonta projecten te steunen, door aan te sluiten bij landelijke actiegroepen zoals Orange the World, Stop Geweld tegen Vrouwen en door de Zonta Awards aan jong vrouwelijk talent te ondersteunen. Samen eten en gezelligheid staat hoog in het vaandel.

Instagram