Missie en visie

De missie van Zonta

Verbetering van de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd

Zonta komt op voor gelijke rechten van vrouwen, stimuleert hun actieve deelname aan het maatschappelijke- en beroepsleven en ondersteunt kansarme vrouwen.Soumitri

Om die doelen te realiseren houdt Zonta zich bezig met:

  • Fundraising: het inzamelen van geld door allerlei activiteiten. Deze gelden worden beschikbaar gesteld aan projecten die de maatschappelijke positie dan wel de gezondheid of het welzijn van vrouwen bevorderen. Voorbeelden van dit soort projecten vind je hier.
  • Service: het verlenen van diensten aan personen of aan organisaties die Zonta doelen nastreven. Hierbij wordt letterlijk ‘de handen uit de mouwen’ gestoken.
  • Advocacy: het uitdragen van opvattingen over zaken die verbetering behoeven om het doel ‘gelijkwaardigheid van meisjes en vrouwen’ te bereiken of te behouden. Voorbeelden hiervan zijn deelname aan de acties van Zonta in het kader van ‘Zonta says no to violence against women’, twitteren, via facebook, pinterest e.d. berichten versturen, en zelf of via je netwerk proberen vertegenwoordiging te krijgen die vrouwenzaken kan behartigen in belangrijke adviserende en besluitvormende lokale, nationale en internationale organen zoals gemeenteraden, 1e of 2e kamer, Raad van Europa, WHO, UN.

De visie van Zonta aan missie en visie zontade Leede:

ZONTA IS EEN WERELDWIJD NETWERK VAN VROUWEN. 
WE ZETTEN ONS IN VOOR DE ONTWIKKELING & VRIJHEID VAN VROUWEN ZODAT ZE DE KANS KRIJGEN OM VOLWAARDIG MEE TE DOEN AAN DE SAMENLEVING. 
WIJ DOEN DAT DOOR FUNDRAISING EN DOOR ONZE KENNIS & VAARDIGHEDEN IN TE ZETTEN.
DAARNAAST INSPIREREN, STIMULEREN EN LEREN VAN WE VAN ELKAAR.