Nieuwe Voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad

Nenita La Rose-Lont (61) is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). Zij volgt Dorenda Gerts op die per 20 mei jl. haar voorzitterschap heeft beëindigd.

Zowel bij de overheid als in de non-profitsector heeft Nenita La Rose veranderingsprocessen geleid en zich bezig gehouden met complexe politieke en bestuurlijke kwesties en maatschappelijke beleidsbeïnvloeding. Met haar professionele ervaring wil zij richting en leiding geven aan de noodzakelijke vernieuwing van de NVR. “We nemen als vrouwen uit het verleden nog veel onvervulde ambities mee. Tegelijk worden de maatschappelijke verhoudingen steeds complexer. Het is belangrijk om te kiezen waar we nu energie in steken en om te kijken naar de nieuwe ontwikkelingen. Choose your battles en focus. Voor de NVR blijven economische zelfstandigheid en geweld tegen vrouwen de speerpunten. Dat zijn nog steeds actuele thema’s en hardnekkige kwesties die een lange adem vereisen. Daar komen nieuwe technologische ontwikkelingen bij die de wereld gaan veranderen op een -volgens mij- ongekende manier …. Het feit dat de NVR nu al begint met anticiperen op de positie van de vrouw in het licht van automatisering en robotisering vind ik uitermate belangrijk. Daar moeten we mee doorgaan. Voor mij is dat de stip op de horizon.”

Als net benoemde voorzitter kijkt Nenita La Rose ernaar uit om de meer dan 50 vrouwenorganisaties die lid zijn van de NVR als koepel, beter te leren kennen. “Ik ben er in de eerste plaats om te luisteren, te verbinden en om de dialoog aan te gaan. Ik heb over de hele wereld gereisd en met veel lokale organisaties gesproken. Dat heeft mij geleerd dat succes uiteindelijk toch altijd neerkomt op het bundelen van krachten. Heel cliché maar in dit opzicht blijft het nog steeds actueel en essentieel.”