De Club aan de Leede – Welkomstwoord Areadag 2023 in Museum Volkenkunde

Aan de Leede, wat is dat? De Leede is een riviertje van enkele kilometers dat de verbinding legt tussen Leiden en zijn omgeving. Uit verbinding is deze club van vrouwen uit Leiden en omgeving ook ontstaan. Leiden is bekend als stad van de ontdekkingen. Met een rijke geschiedenis, denkt u maar aan de grote kunstenaars als Rembrandt en geleerden als Boerhaave en Nobelprijswinnaar Heike Kamerlingh Onnes. Maar zeker ook in het heden zoals we kunnen zien in het Bio-Sciencepark, dat met tienduizenden werknemers goed is voor een derde van de totale werkgelegenheid in de stad en gelijk verdeeld tussen man en vrouw.                                                                                                          

Het is erg fijn dat u vandaag met ons ook op ontdekkingsreis wilt gaan. Misschien heeft u vanmorgen toen u van de parkeergarage via het Kiekpad langs de Rijnsburgersingel naar museum Volkenkunde liep, het beeld van een staande vrouw met in haar hand een bloesemtak gezien. De bloesemtak staat voor het stervende en weer ontluikende leven. In de tak is het contour van de vredesduif zichtbaar. De lichaamshouding van de vrouw, met haar blik naar achteren, terwijl ze een stap naar voren zet, verwijst naar zowel bezinning als vooruitgang in het leven. En dat het beeld een vrouw is, is ook niet toevallig. Wij staan als vrouwen voor een grote uitdaging om een stap naar voren te zetten. We moeten opkomen voor vrouwen die nog geen gelijke kansen hebben in deze wereld. We moeten elke vrouw de gelegenheid geven om op ontdekkingsreis te gaan. Daar staat Zonta voor.                                                                                                                                                   

Annemarie van der Geer, president Zonta aan de Leede 2023