Kies een Vrouw!

Op 15 maart 2017  en 21 maart 2018 mochten we weer naar de stembus.

En dat gaan we ook – hopenlijk massaal – doen. Daartoe verplicht ons de strijd die Aletta Jacobs en de haren hebben gestreden om voor vrouwen het stemrecht te verkrijgen. En als je dan toch naar de stembus gaat, stem dan op een vrouw. Want het aandeel vrouwen in de Tweede Kamer doet nog geen recht aan de gewenste 50/50 man/vrouw-verhouding.

De globale cijfers: Er zijn op dit moment 56 vrouwelijke Tweede Kamerleden, dat is 37%. Het aandeel vrouwen in de Tweede Kamer is sinds 2012 afgenomen. In 2012 was het aantal vrouwelijke Tweede Kamer leden 58, dat was 39%.